Jednoduché protierozní opatření na svahu

Nabízíme Vám zajímavé řešení, jak na svažitém pozemku bránit odplavování půdy při deštích. Tento nápad je ideální pro případ, kdy potřebujete zajistit svah, kde je v současnosti již vzrostlá výsadba stromů a keřů, která neumožňuje větší terénní úpravy (vytvoření teras, vyhloubení zasakovacích pásů po vrstevnici apod.) 

Je to opravdu jednoduché...

Na více místech kaskádovitě vytvořte zábrany - hromady z navršených kusů dřeva (klád, větších i drobnějších větví atd.). Výborně se na to hodí materiál z prořezávek, které jste na zahradě provedli. Hromady můžete zapřít o stávající vzrostlé stromy nebo jim vytvořit oporu z kůlů zatlučených do země. Výška zábrany závisí na množství dostupného materiálu a sklonu svahu. Vyzkoušejte nejprve spíše nižší, cca do půl metru.  

Realizací získáte hned několik "bonusů":

  • Při deštích bude voda po svahu stékat pomaleji - bude zábranami z hromad větví bržděna. Hůře se zde budou tvořit prudké potůčky, které vymílají půdu.
  • Dřevo má schopnost natahovat do sebe vodu a pak ji postupně uvolňovat. V okolí hromad se proto bude déle držet vlhkost. Snáze se zde uchytí semena nejrůznějších planých bylin. Svah bude zelenější a živější. Pokrytí svahu zelenou vegetací, která svými kořeny půdu zpevní, je pro ochranu proti erozi velmi důležité.
  • Na hromadách se bude zachytávat případná splavená půda a organický materiál (listy, drobné větvičky atd.), který se bude spolu s dřevem pomalu rozkládat. Vytvoří se zde "kapsy", které nabídnou prostor dalším rostlinám. Časem sem můžete zasadit keře nebo bylinky (ze stínomilných např. česnek medvědí, mařinku vonnou nebo kostival lékařský). 

Tento princip můžete použít i při osazování dosud holého svahu. V tomto případě je ale vhodnější, pokud Vám to čas a prostředky dovolí, zábrany zkombinovat s vytvořením menších terásek.

Fotografie byly pořízeny v únoru 2012 na svahu pod metronomem na Letné v Praze. 

Na první pohled to vypadá jako nepořádek, ale jedná se o velmi jednoduchý a účinný způsob, jak na svahu zpomalovat vodu a zadržovat půdu a organický materiál, který půdu pokrývá.
Hromady větví jsou zapřeny o stávající stromy. V místech bez vegetace jsou zajištěny do země zatlučenými kůly.
Dřevo má schopnost natahovat do sebe vodu a postupně ji zase uvolňovat - půda v okolí hromad bude déle vlhká. Snáze se zde uchytí semena nejrůznějších bylin a svah se více zazelená.
< zpět

Alena Lehmannová

Pod Záhorskem 29
301 00 Plzeň
+420 777 615 612
alena@prirodni-zahrady.cz

© 2011 Alena Lehmannová

© design Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz