Kouzlo rozmanitosti aneb biodiverzita v praxi

Víc hlav víc ví - tohle přísloví platí nejen pro složité výzkumné projekty, ale i pro každodenní život v lese, na louce nebo na zahradě... 

Příroda už po miliony let vytváří týmy specialistů pro obydlování nejrůznějších, i těch nejnehostinnějších míst naší planety. Jedná se o velmi různorová společenství rostlin a živočichů, která spolu s prvky neživé přírody tvoří ojedinělé ekosystémy.

(Ekosystém = funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Zdroj: www.priroda.cz)

Čím pestřejší společenství/ekosystém je, tím je stabilnější a odolnější proti vnějším nepříznivým vlivům. Každá rostlina a živočich zde mají svou roli a každého je zde zapotřebí.

Usilovat o různorodost je důležité i v místech obhospodařovaných člověkem. Každá umělá monokultura (plocha jednoho jediného druhu, jako jsou např. velké lány řepky nebo kukuřice) představuje riziko. Je zranitelná a její udržení vyžaduje velké úsilí, v případě polí bohužel také velké množství podpůrných chemických prostředků. Biodiverzita (druhová rozmanitost) je samozřejmě potřebná i v lesích a remízcích. Zkuste se na chvíli zastavit ve smrkovém a ve smíšeném lese, budete mít úplně jiný pocit...

Poznáte je?
Připravili jsme pro Vás malý kvíz. Poznáte, kterým stromům patří kůra vyfocená níže? Jako nápovědu prozradíme, že se jedná o 2 jehličnaté a 3 listnaté stromy. Rozluštění najdete po kliknutí na fotografie na konci článku. 

    

Společnou výsadbou různých listnatých a jehličnatých stromů vytvoříte zajímavou přírodní galerii s celoročním programem. Rozdílné barvy a struktury kůry nebo měnící se barvy listů v kontrastu k stále zelenému jehličí představují jen zlomek uměleckých děl, které tu můžete každý den najít...

Máte-li tedy to štěstí, že Váš pozemek je dostatečně velký, nezapomeňte několik desítek čtverečním metrů věnovat lesíku nebo alespoň malému druhově rozmanitému stromovému zátiší...

Pohled do koruny malého lesíka v blízkosti Berouna. Ze stromů tu najdete borovice, modříny, duby, buky a habry.
Být tu smrkový les pěstovaný na dřevo, vládlo by tu celoročně příšeří...
V přirozeném (přírodním) lese rostou stromy, 'jak je napadne'.
Stromům je jedno, jakou má kdo barvu kůže, rostou bez hádek společně - buk, dub a borovice.
Borovice - typický je pro ni načervenalý nádech kůry, z které se odlupují tenké plátky.
Buk - poznáte ho podle stříbřitě šedé hladké kůry.
Dub - prozradí ho hluboce zvrásněná tvrdá kůra.
Habr - při určení pomůže obvykle zelenavý nádech kůry, která bývá na rozdíl od buku více vrásčitá a popraskaná.
Modřín - strukturou kůry připomíná borovici, ale kůra má hnědošedou, místy až černou barvu.
< zpět

Alena Lehmannová

Pod Záhorskem 29
301 00 Plzeň
+420 777 615 612
alena@prirodni-zahrady.cz

© 2011 Alena Lehmannová

© design Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz